Przedstawienie Mapy Wsparcia na V Pomorskim Forum Samopomocy

Przedstawienie Mapy Wsparcia na V Pomorskim Forum Samopomocy

14 września 2021 w Muzeum Emigracji w Gdyni mieliśmy zaszczyt zaprezentować idee, proces powstawania oraz obecne funkcjonalności Mapy Wsparcia na V Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie 2021 w Trójmieście.

W imieniu Fundacji CZŁOWIEK wystąpił Marcin – webmaster witryny www.mapawsparcia.pl.

Po prezentacji Mapy Wsparcia, Marcin również odniósł się do bieżącej reformy psychiatrii w Polsce w perspektywy zdrowienia z kryzysów psychicznych, a na końcu opowiedział o projekcie „Piękny Umysł” czyli przykładzie tzw. Dostępności 2.0, którą nazwał i określił Mateusz Biernat dzień wcześniej na konferencji „Zdrowie psychiczne – Nowa Kultura Pomagania” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.


Zachęcamy do zapoznania się z obiema relacjami z tych dwóch wspomnianych wystąpień:


Przy okazji Fundacja CZŁOWIEK pragnie oficjalnie podziękować Panu Piotrowi Harhajowi z Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego OtwarteBramy.org za zaproszenie na Dni Solidarności 2021, nieskazitelną organizację i niesamowite wydarzenie, które podnosi świadomość w psychiatrii, jednoczy podmioty pożytku publicznego oraz daje nadzieje środowiskom pacjentów na lepsze jutro w ich życiu.